Dette er side to - tenk det!

dette kan bli bra!

Her er teksten på side to

Etterpå er det Tilbake til forsida

Nå forsøker eg å editere frå le-ftp og det gjekk veldig bra..... Nå har eg funne /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Lucky me

Gjenståande kl 11.11:

  1. -definere AsbjornJR-ident med gruppe HTTP
  2. - Gi HTTPgruppetilgang til HTMLkatalogen
  3. localhost.localdomain
  4. - lese gjennom config-filene.